СитопечатСитопечат

Ситопечатът е технология за печат, която дава възможност да се печата не само върху хартия, но и върху текстил, пластмаса, стъкло, керамика, метал, кожа и други материали, както и върху предмети с неправилна форма. При него изображение се изгражда от множество точки, в които или има, или няма изображение и се използва шаблон, изработен от дребноструктурно сито. Формирането на изображението в ситото става с фотографски процес - контактно експониране, при който част от дупките се запушват, а другите остават отпушени. През отпушените дупки преминава мастило, докато през запушените не преминава. Характерно за тази технология е високата покривност на мастилата, което позволява брандирането на тъмни сувенири с по-светъл цвят. Предимството на ситопечатът е, че е приложим върху доста повече материали и се използва при рекламните сувенири и в индустриалното производство.

* За подготовка на сито се заплаща-25лв. на цвят. Предлагаме брандиране на всички химикали и сувенири с Вашето лого и текст.

Направете запитване за цени оттук.